Kasulik info

 

Sereno Reiside müügitingimused

 

Sereno Reiside müügitingimused kujutavad endast, rahvusvahelise praktika kohaselt, lepingut reisibüroo ja reisija vahel. Sereno Reiside pakkumise aktsepteerimine ja kirjalik või suuline kinnitamine reisija poolt võrdub reisijapoolse lepingu allakirjutamisega.Füüsiline allakirjutamine ei ole seejuures vajalik.

Tellimuse esitamine ja  maksmine tähendab seega Teiepoolset nõustumist Sereno Reiside poolt vahendavate teenuste müügi - või reisitingimustega.

1. DOKUMENTIDE ÕIGSUS

Peale reisidokumentide kättesaamist kontrollige viivitamatult, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ning kas kõikides dokumentides on õiged kuupäevad, nimed ning kontakt andmed. Kõikidest puudustest peab tellija teatama viivitamatult oma reisikonsultanti. Peale reisi algust esitatud kaebused dokumentide korrasoleku kohta rahuldatakse ainult antud hetkel olemasolevate võimaluste piires.


2. TELLIMUSTE MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE

Igal transpordiettevõttel, reisikorraldajal ning majutusettevõtel on oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. Reisiagent on reisiteenuste vahendaja (teenuste osutajate müügiagent) ning jälgib nendepoolseid ettekirjutusi täpselt samades piirides, nagu teenustepakkujad ise otse kliendiga suheldes teeksid. Kõik müügitingimused (broneerimis-, makse- ja annulleerimistingimused) on sätestatud otse teenuste pakkujate pool ning nende vastu ärikäitumine on rangelt keelatud. Vastavalt sätestatud tingimustele tellimuse muutmisel või tühistamisel Reisiagent ei rakenda tühistamis- või muutmistasusid kuid lähtudes koostööpartnerite kehtestatud tühistamis- ja muutmisreeglitest on võimalik, et reisibroneerungu tühistamisel või muutmisel lisanduvad lisakulud. Reisiagent ei vastuta Reisikorraldaja või teenuse osutaja poolt kehtestatud broneerimis-, müügi- ega annulleerimistingimuste eest. Reisiagent vahendab kliendi jaoks vajalikku informatsiooni, vajadusel aitab reisitingimustest aru saada ning aitab klienti erinevate reisiteenuste valikul.


3. LAEVAPILETI TINGIMUSED: BRONEERIMINE , MUUTMINE , TÜHISTAMINE

Palun tutvuge tingimustega broneeringu vormistamise hetkel, kehtivad vastava transpordifirma sätestatud reeglid vastavalt tekstile ja tingimustele laevapiletil. Kuupäeva muutused on reeglina võimalikud lisatasu eest. Peale reisikuupäeva möödumist ei ole laevapiletit enam võimalik tagasi müüa. Grupitellimuste puhul peab ettemaks olema sooritatud selleks ettenähtud maksetähtajaks. Rühmatellimustele (rühmaks tavaliselt loetakse reisijate gruppi, kuhu kuulub vähemalt 10 sõidu eest tasuvat täiskasvanud reisijat, kellel on ühine broneering ja pilet) kehtivad eritingimused, mis on eraldi laevapiletil välja toodud. Laeva rühmatellimuste tühistamise ja muutmise puhul võivad lisanduda lisatasud ka siis kui piletid ei ole veel välja kirjutatud.


4. LENNUPILETI TINGIMUSED: BRONEERIMINE , MUUTMINE , TÜHISTAMINE

Reisiagendi poolt Kliendile tehtav lennupiletite hinnapakkumine lähtub alati pakkumise tegemise ajal kehtivatest hindadest ja kohtade saadavusest. Nii hinnad, kui ka kohtade olemasolu muutuvad pidevalt ja Reisiagent ei saa garanteerida pakutud hinnaga piletite saadavust Kliendi-poolse broneerimis- või piletiostusoovi korral. Kinnitatud ning väljastatud lennupilet (elektrooniline või paberil) kujutab endast lepingut lennufirma ja Kliendi vahel. Leping hakkab kehtima pileti kinnitamise hetkest. Pärast lennupileti kinnitamist kohustub lennufirma transportima reisijat piletil kinnitatud marsruudil. Lennupileti täpsemad tingimused (muutused, tühistamine, lennu jooksul peatused jms) sõltuvad valitud lennuhinna reeglitest. Kinnitatud ning väljaostetud lennupileti muutmise või tühistamise võimalikkus sõltub konkreetse pileti hinnareeglitest. Juhul kui muutmine/tühistamine on lennufirma poolt lubatud, võib see olla seotud täiendavate kuludega. Lennupileti muutmise eelduseks on vabade kohtade olemasolu samas broneerimisklassis.

Kinnitatud lennupilet peab olema tasutud 24 tunni jooksul. Lähtudes lennufirmade poolt sätestatud reeglitest, mida odavam on lennupileti hind (kõige odavam broneerimisklass või sooduspakkumine), seda tõenäolisemalt on pileti muutmis- ja  tühistamisõigus puudub. Palume teil täpsustada oma lennupileti kaasnevaid reegleid oma reisikonsultandiga. Juhul kui Reisiagent ei ole konkreetse lennupileti muutmis- ja tühistamisreegleid kirjalikult teavitanud, siis vaikimisi tuleb lähtuda eeldusest, et pärast lennupileti kinnitamist muutmine ega tühistamine ei ole lubatud.

Kõiki lende tuleb kasutada lennupiletil olevas järjekorras. Reisiagent vastutab lennupileti korrektse vormistamise eest (lennumarsruut, kuupäevad, reisija(te) andmed). Lennufirma vastutab selle eest, et Reisija oleks transporditud lennupileti(te)l kinnitatud/näidatud marsruudil. Reisija kohustub kasutada lennupileti vastavalt sellel näidatud marsruudil. Omal soovil reisi katkestamine ja äraantava pagasi kättesaamine transiitlinnas ei ole lubatud, vastasel juhul kaotab kinnitatud lennupilet oma kehtivuse ning võib lennufirma tühistada ka sama piletil kõik teised/järgmised lennud. Kui reisija ei ilmu lennule, võib lennufirma tühistada ka sama piletil kõik teised  järgmised lennud.

 

5. HOTELLIDE TINGIMUSED: BRONEERIMINE, MUUTMINE, TÜHISTAMINE

Palume tutvuda tingimustega broneeringu vormistamise hetkel. Võimalik, et majutusasutus nõuab tagatiseks krediitkaarti (või teatud summa sularahas). Majutusasutus võib broneerida kaardilt teatud summa, mis vabastatakse peale majutusasutusest lahkumist.

Üldised tingimused, mis on sätestatud koostööpartneri poolt, on toodud allpool:
•Kui majutuse alguseni on jäänud rohkem kui 60 päeva, ettemaks 50% tellimuse kogumaksumusest peab olema tasutud 3 päeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Ülejäänud summa peab olema tasutud 60 päeva enne saabumist.
•Kui majutuse alguseni on jäänud vähem kui 60 päeva, peab olema 100% tellimuse kogumaksumusest tasutud 3 päeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist.
•Ilma kuludeta tellimust ei ole võimalik tühistada Juhul kui hotelli omanik on nõus tühistama tellimuse ilma kuludeta, rakendub koostööpartneri poolt kehtestatud tühistamistasu 250 EUR tellimuse kohta.
•Pärast tellimuse kinnitamist kõik võimalikud muudatused on võimalikud vaid lisatasu eest. Üldjuhul (oleneb soovitud muudatusest) selle minimaalne tasu on 80 EUR. Palun enne tellimuse kinnitamist kõik andmed hoolikalt läbi kontrollida ning veenduda nende õiguste poolest.

 
6. PAKETTREISIDE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE

Pakettreise ei saa reeglina tühistada peale tellimuse kinnitamist ilma trahvita. Mida lähemal väljasõidupäevale toimub tühistamine, seda suurem on trahv, ning võib ulatuda kuni 100% reisi maksumusest. Enne tellimist tutvuge hoolikalt Reisikorraldajate reisitingimustega.


7. VIISATEENUSED

Kui tellimus sisaldab viisataotlust, juhime tähelepanu sellele, et Sereno Reisid ei võta endale  vastutust viisa väljastamise eest: see on välisriigi saatkonna pädevuses. Juhul, kui klient soovib saada viisat nimetatud tähtaegadest kiiremini, on võimalik tellida kiirteenus. Seejuures palume silmas pidada, et viisa kiirem vormistamine sõltub täielikult saatkonna tööaegadest.


8. KINDLUSTUS

Teie reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete või õnnetusjuhtumi korral ei kompenseeri  Reisikorraldaja, transpordiettevõte ega Reisiagent Teie lisakulutusi. Selliste ebameeldivuste eest kaitseks soovitame vormistada koos tellitud teenusega ka reisikindlustusepoliisi. Reisikonsultant aitab Teid kindlustuse vormistamisel. Juhul, kui Reisija ei soovi kindlustust osta, võtab ta endale kogu materiaalse vastutuse kõikide reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest. Reisiagendi poolt müüdavad teenused ei sisalda kindlustust teenuse või selle hinna osana, kui seda pole eraldi selgelt välja toodud. Reisijal ei ole õigust nõuda Reisiagendilt kompensatsiooni oma ettenägematute kulude katteks, kui nende kulude otsene ja vahetu tekitaja ning põhjustaja pole olnud Sereno Reisid.


9. Sereno Reisid reisibüroo vastutus

Reisiagent ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse otsene osutaja vaid ainult volitatud edasimüüja. Seega ei ole Reisibüroo võimuses vastutada teenuste tegeliku osutaja (lennukompanii, laevafirma, hotelli, majutuse, Reisikorraldaja, autorendifirma jne) teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Kui Te ei ole rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele, tuleb kõigepealt oma pretensioon viivitamatult esitada otse teenuse pakkuja esindajale kohapeal. Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Reisija kasuks. Kui Teie pretensioonile ei reageerita või keeldutakse nõutavat teenust osutamast, tuleb hiljemalt 10 päeva jooksul peale tagasipöördumist esitada kirjalik avaldus oma reisikonsultandile, adresseerituna Sereno Reisidele. Pretensioonile tuleb  Reisijal lisada kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Reisiagendi kaudu. Juhime Teie tähelepanu, et enne reisi tuleb kindlasti üle kontrollida passi kehtivusaeg ja  sihtriiki sisenemise korra tingimustele vastavus. Tingimuseks võib olla passikehtivusaeg kuni 6 kuud, asjaomast informatsiooni võib klient saada oma reisikonsultandilt. Reisiagent ei vastuta reisi ärajäämise eest, mis on tingitud asjaolust, et kliendi passi kehtivusaeg on lühem või mõni muu Reisija isiklik dokument osutus sobimatuks. Palume Teil kontollida oma (reisi)dokumentide kehtivust ning sobivust enne reisi algust.

 

Sereno Reiside koostööpartnerite reisiitingimused: 

Novatoursi reisitingimused:
http://www.novatours.ee/reisitingimused

Tez Tour-i Reisitingimused

https://www.tez-tour.com/et/tallinn/buyOnline.html?catId=207

Tallink-i reisitingimused

https://www.tallink.ee/et/reisitingimused

Viking Line reisitingimused

http://www.vikingline.ee/iseteenindus/hea-teada/

Eckerö Liine reisitingimused

https://www.eckeroline.ee/webapp/wcs/stores/servlet/Content_10152_10001_-79?page=index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D23%26lang%3Dee-EE&smi=161&menuid=161&storeId=10152